Gebedspunt week 51

Op vrijdag wordt er met 2 Geloofshelden teams meegedaan met een zaalvoetbaltoernooi t.b.v. ALS in sporthal Helsdingen in Vianen bij Utrecht. Bid voor dit toernooi en de deelname van Geloofshelden. Bid voor hulp om hier te schijnen.

Bid voor het reünieweekend dat vanaf vrijdag t/m zondag duurt. Bid voor een gezellig weekend, waarin het weerzien na de kampen veelvuldig zal gebeuren.