Gebedspunt week 47

Bid voor de financiën van Geloofshelden; er is voor sommige projecten veel geld nodig. Bid ook voor de opvulling van de vacature van penningmeester, en de nieuwe sportbijbel die zal worden gemaakt.