Gebedspunt week 45

Op dit moment wordt er aan de structuur van Geloofshelden gewerkt. Kort samengevat: ‘wat’ doen we, wie doet ‘wat’, waarom doen we ‘wat’. Bid voor wijsheid en dat we hierin vooral Gods stem mogen verstaan, zodat alles tot eer van Hem mag zijn.