Gebedspunt week 42

Als christenen leven we in een wereldse cultuur. Laten we bidden om kracht om hierin staande te blijven. Bid voor iedereen die gebonden is door verslavingen op velerlei gebied. Dat mensen in de naam van de Here Jezus vrij mogen komen hiervan en de juiste geestelijke, pastorale en psychosociale hulp/begeleiding mogen ontvangen. Laten we bidden voor openheid en transparantie, dan kan de Here God namelijk aan genezing werken.